مراسم بزرگداشت عملکرد فنی سال مالی 1401 و تقدیر از پیشگامان تولید در هلدینگ سیمان غدیر

  آیین بزرگداشت عملکرد فنی سال مالی 1401 و تقدیر از پیشگامان حفظ و ارتقا تولید در هلدینگ سیمان غدیر برگزار شد.روند صعودی تولید در مجموعه شرکت های هلدینگ سیمان غدیر که با پایش مستمر شاخص های عملکردی و اصلاح فرآیندهای تولید، مدیریت بهینه خطوط و کاهش توقفات خطوط تولید حاصل گردیده است عملکرد قابل تقدیری را برای گروه شرکت های سیمان غدیر رقم زده است.به همین سبب، در تاریخ ۱۳ آذرماه در مراسمی با حضور مدیران ارشد هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه، از افرادی که با عملکرد موثر خود نقش شایانی در پیشبرد اهداف و تحقق این مهم ایفا نمودند به نمایندگی از همکاران خود در دپارتمان های مختلف تقدیر به عمل آمد.در دپارتمان تولید، مهندس نادری از سیمان مند دشتی و مهندس محسنی از سیمان سپاهاندر دپارتمان مکانیک، مهندس ابارقی از سیمان سفید شرقدر دپارتمان برق، مهندس قنبری از سیمان مند دشتی و مهندس محمودی از سیمان سفید شرقدر دپارتمان تعمیر و نگهداری، مهندس انوری از سیمان سپاهان و مهندس فرکیش از سیمان کردستاندر دپارتمان انرژی، مهندس بهلور از سیمان شرق و مهندس نظری از سیمان دشتستاندر دپارتمان کیفیت، مهندس محمدیون از سیمان شرق و مهندس محمدی مقدم از سیمان کردستاندر دپارتمان نسوز، مهندس صباغی راد از سیمان سپاهان شایسته تقدیر شناخته شدند و تندیس بزرگداشت عملکرد فنی سیمان غدیر به ایشان اهدا گردید. همچنین از مدیران کارخانه های سیمان شرق، سیمان کردستان، سیمان دشتستان و سیمان مند دشتی، آقایان مهندس صبحی، مهندس همتی، مهندس ذاکری و مهندس کمیلی نیز با اهدا تندیس تقدیر به عمل آمد.


مقالات مشابه