حضور شرکت سیمان سفید شرق در نمایشگاه بازسازی کشور سوریه

 

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده از طرف هلدینگ سیمانی غدیر و با هدف آشنایی با بازار و تجار سوری و بمنظور شناسایی فرصتهای اقتصادی مناسب با رویکردهای مجموعه سرمایه گذاری غدیر و گروه سیمانی آن، شرکت سیمان سفید شرق بعنوان تنها شرکت سیمان ایرانی در نمایشگاه بازسازی کشور سوریه که نیمه اول تیرماه سال 1400 در شهر دمشق برگزار گردید بطور مفصل و فعال شرکت داشته است.

 

بازدید مسئولین دولتی کشور سوریه از جمله وزیر صنعت سوریه از غرفه و ارائه توضیحات به ایشان، مذاکره با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در دمشق در خضوض موضوعات مرتبط، دیدار و مذاکره با برخی از تجار سوری در حاشیه نمایشگاه، مضاحبه با شبکه های تلویزیونی العهد، سانا و رابط عمومی اتاق بازرگانی سوریه و مذاکره با برخی مدیران کارخانجات سیمان سوریه از جمله فعالیتهای گروه شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.


مقالات مشابه