بررسی عملکرد ماهیانه مهرماه شرکت سیمان سفید شرق در قالب گزارش GMR

در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ جلسه GMR با هدف

- بررسی عملکرد ماهیانه مهرماه شرکت سیمان سفید شرق در قالب گزارش GMR

- بررسی اهداف و برنامه های شرکت در قالب مدل OkR

در محل هلدینگ سیمان غدیر برگزار شد.


مقالات مشابه