برگزاری مجمع سالیانه شرکت سیمان سفید شرق

در مورخه 26-7-1401 مجمع سالیانه شرکت سیمان سفید شرق با حضور سهامداران شرکت برگزار گردید


مقالات مشابه