گردهمایی و هم اندیشی هلدینگ سیمان غدیر

چهارمین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع "مدیریت و استفاده از مواداولیه و افزودنی ها ، مدیریت یکپارچه زنجیره تامین ، افتتاح  Top Cycloneجدید سیمان کردستان "  با حضور تمامی مدیر عامل ها, مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت و فنی به میزبانی شرکت سیمان کردستان  در مورخه 14 الی 16 شهریور در بیجار برگزار گردید


مقالات مشابه