مناقصه/مزایده

 برای دانلود اسناد مزایده شماره 110/1334 آجرهای نسوز ضایعاتی  اینجا  را کلیک کنید