چاپ خبر    

ارسال اولین مبدل حرارتی ساخته شده برای کارخانه سیمان سفید شرق توسط شرکت اراک مبدل

امتیاز دهی

امتیاز 5 از 1 رای

 
 
 
 

از گروه داخلی

با همت، دانش و تخصص مهندسان شرکت سیمان سفید شرق و تلاش وهمکاری شرکت اراک مبدل،ساخت اولین مبدل حرارتی در این شرکت به اتمام رسیده و برای کارخانه سیمان سفید شرق ارسال گردید تا در اولین تعمیرات اساسی پیش رو نسبت به جایگزینی آن اقدام گردد. لازم به ذکر است با تعویض این مبدل حرارتی به میزان قابل توجهی در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی شده و باعث کاهش محسوس دمای گازهای خروجی وآلودگیهای زیست محیطی می گردد همچنین نقش بسزایی در افزایش راندمان تولید خواهد داشت.


: متن خبر

نوشته شده توسط محمد وظیفه در تاریخ 30/09/1400 ساعت 13:58:33 تعداد بازدید کنندگان 125