برگزاری جلسه GMR/OKR شرکت سیمان سفید شرق

جلسه GMR/OKR شرکت سیمان سفید شرق  در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ جلسه GMR با هدف: بررسی عملکرد ماهیانه شرکت سیمان سفید شرق در قالب گزارش GMR و بررسی اهداف و برنامه های شرکت در قالب مدل OkR برگزار گردید 

 


مقالات مشابه