تقدیر از همکاران نمونه در زمینه فنی، علمی و پژوهشی کارخانه سیمان سفید شرق

در راستای تکریم از پرسنل نمونه شرکت سیمان سفید شرق در جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل ، مدیریت محترم کارخانه و سایر مدیران از آقای مهندس مهیار حکیم شفاهی مدیر تولید کارخانه سیمان سفید شرق بابت انتخاب ایشان به عنوان مدیرنمونه در بخش فنی از طرف هلدینگ سیمان غدیر و همچنین آقای مهندس آرش اسفندیاری از پرسنل واحد برق و الکترونیک کارخانه سیمان سفید شرق با توجه به انتخاب و چاپ مقاله علمی ایشان در مجله بین المللی  System  Assurance       Engineering and  Managementتقدیر و تشکر به عمل آمده و لوح یادبودی و هدیه ای ارزنده به پاس زحمات ایشان تقدیم گردید.  

 

 

 


مقالات مشابه